ho - бесплатный хостинг!

Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Економетрія"
для студентів групи ФК-16-1


2018-2019 навчальний рік

1. Методологічні основи економетричного моделювання. Основні математичні припущення щодо економетричного моделювання.
Економетрична модель та експериментальні дані.

2. Класифікація економетричних моделей. Основні типи кривих в однофакторних економетричних моделях.
Етапи економетричного моделювання.

3. Лінійний парний регресійний аналіз.

Для практичних занять:

Практичне заняття за темою: "Матриці і дії над ними".
Основні теоретичні положення. Виконання дій над матрицями в MS Excel (в форматі html).
Основні теоретичні положення. Виконання дій над матрицями в MS Excel (в форматі pdf).
Варіанти індивідуальних завдань (в форматі pdf).

Практичне заняття за темою: "Побудова та оцінка лінійної парної регресійної моделі засобами MS Excel".
Варіанти індивідуальних завдань (в форматі pdf):
- для студентів групи ФК-16-1.