ho - бесплатный хостинг!

Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Економетрика"
для студентів груп ЕВ-21, ЕВ-22, ЕН-21, ЕН-22, ЕР-22


2016-2017 навчальний рік

1. Методологічні основи економетричного моделювання. Основні математичні припущення щодо економетричного моделювання.
Економетрична модель та експериментальні дані.

2. Класифікація економетричних моделей. Основні типи кривих в однофакторних економетричних моделях.
Етапи економетричного моделювання.

3. Лінійний парний регресійний аналіз.

4. Лінійний множинний регресійний аналіз.